Over Diamanten


Diamanten Slijpsels

Diamanten Kleurenschaal

Diamanten Zuiverheid

 

 

 

 

 

 

U heeft waarschijnlijk wel eens gehoord dat de termen ‘diamant slijpsel’ en ‘diamant vorm’ door elkaar worden gebruikt als het om diamanten gaat. Deze termen hebben echter twee zeer verschillende definities. Diamant vormen verwijzen naar de omtrek, bijvoorbeeld een peer, rond of hart. Diamantslijpsels verwijzen naar de rangschikking van de facetten van de diamant, zoals bij briljante of emerald diamantslijpsels. Er bestaat geen beste diamantslijpvorm, het hangt echt af van uw persoonlijke voorkeur.

Antieke oud geslepen en oud Europees geslepen diamanten worden vaak aangetroffen in antieke sieraden uit de Georgische, Victoriaanse, Edwardiaanse en Art Deco-tijdperken. Diamanten uit deze tijd werden met de hand geslepen, waardoor ze een natuurlijke charme en schoonheid kregen. Deze oud geslepen diamanten worden individueel het best gewaardeerd omdat ze karaktervol zijn, maar moeilijk te beoordelen volgens onze moderne machinenormen. Oud geslepen diamanten dragen geschiedenis en handgemaakte charme met zich mee en worden zeldzamer en moeilijker te vinden.

Roos geslepen

Platte bodem met koepelvormige kronen bedekt met driehoekige facetten, van slechts 3 tot 24 facetten. Ondiep geslepen roosgeslepen diamanten laten licht door de steen en profiteren van een spiegelchaton om licht te reflecteren. De roosgeslepen diamant was een van de toonaangevende diamantslijpvormen uit de 16e-19e eeuw.

De roosgeslepen diamant is vandaag de dag nog steeds een populaire vorm en wordt bewonderd om zijn unieke stijl en zachte, diffuse schittering.

Oud mijn geslepen

 

Meestal te vinden in antieke ringen.

Unieke kussenachtige vorm met 58 facetten.

Oudmijngeslepen diamanten hebben een klein tafelfacet bovenop een hoge kroon, en een grote culet (het ronde facet helemaal onderaan de steen).

Oude Europese slijpsel

 

Geslepen in een stijl ontwikkeld in Europa en populair van 1890 tot 1930.

Ronde vorm, grotere tafel, lagere kroon en de 58 facetten werden langwerpiger. Oude Europese slijpsels hebben doorgaans een rondere vorm dan oude mijnsneden. Dit slijpsel was gecreëerd in Amsterdam.

Rond Briljant geslepen

 

Ontwikkeld in 1919 en de meest populaire diamantvorm.

De ronde briljant is bovenaan rond en loopt taps toe in een kegel en heeft 58 facetten. Op de bovenste helft, ook wel kroon genoemd 33 facetten en op de onderste helft 25 facetten.

Half slijpsel

 

Ook bekend als enkel slijpsel of acht geslepen diamanten. Kleine ronde diamanten zijn doorgaans halfgeslepen of volledig geslepen diamanten. Halfgeslepen diamanten hebben 16 facetten: een eenvoudiger slijpvorm vergeleken met volledig geslepen diamanten. Dit wordt vaker gebruikt voor de hele kleine zijstenen.

Marquise slijpsel

 

Ook bekend als de Navette-vorm, dit is een briljante slijpvorm die doorgaans 58 facetten bevat, waarvan 33 op de kroon en 25 op het paviljoen. Marquise-slijpsels hebben het grootste oppervlak van alle diamanten.

Emerald slijpsel

 

Rechthoekig, bevat meestal 57 facetten. Emerald diamanten hebben lange facetten en gelaagde hoeken die op een trap lijken.

Cushion

 

Het Cushion slijpsel varieert in vorm van vierkant tot rechthoekig met afgeronde hoeken en grotere facetten.

Baguette

 

Baguette-geslepen diamanten zijn meestal kleine rechthoekige diamanten die vaak worden gebruikt als schouder- of accentstenen. Technisch gezien hebben ze zeer beperkte facetten en zijn ze gerangschikt in een lineair stappenpatroon.

Ovaal

 

 

De ovale slijpvorm is een gemodificeerde ronde briljant geslepen diamant. De ovale slijpvorm, gemaakt in 1957, heeft 57 of 58 facetten

Prinses

 

De prinses geslepen diamant is vierkant van vorm en briljant geslepen. Deze diamanten hebben tussen de 57 en 76 facetten.

Rose cut

Flat-bottomed with dome-shaped crowns covered in triangular facets, from as few as 3 up to 24 facets. Shallow cut rose cut diamonds let light through the stone and benefit from a mirror back to reflect light. The rose cut diamond was one of the leading diamond cuts from the 16th-19th century.

The rose cut diamond is still a popular shape today, admired for their unique style and their soft, diffused sparkle.

 

 

Old Mine cut

Typically found in antique rings.

Unique cushion-like shape with 58 facets.

Old mine cut diamonds feature a small table facet atop a high crown, and large culet (the round facet on the very bottom of the stone).

 

 

Old European cut

Cut in a style developed in Europe and popular from 1890 to 1930.

Round shape, larger table, lower crown, and the 58 facets became more elongated. Old European cuts tend to have a rounder shape than old mine cuts.

 

 

Round Brilliant cut

Developed in 1919 and the most popular diamond shape.
Round on top and tapering into a cone, the round brilliant has 58 facets. On the top half or crown, 33 facets and the bottom half 25 facets.

 

 

Half cut

Also known as single cut or eight cut diamonds. Small round diamonds are typically half cut or full cut diamonds. Half cut diamonds feature 16 facets—a simpler cut compared to full-cut diamonds.

 

 

Marquise

Also known as the Navette shape, this is a brilliant cut generally containing 58 facets with 33 on the crown and 25 on the pavilion. Marquise cuts have the largest surface area of any diamond.

 

 

Emerald

Rectangle-shaped, usually contains 57 facets. Emerald diamonds have long facets & layered corners that resemble stairs.

 

 

Cushion

The cushion- or pillow-cut diamonds range in shape from square to rectangular with rounded corners and larger facets.

 

 

Baguette

Baguette cut diamonds tend to be small rectangular shaped diamonds commonly used as shoulder or accent stones. Technically they have very limited faceting and are arranged in a linear step pattern.

 

 

Oval

 

The oval cut is a modified round brilliant cut diamond. Created in 1957, the oval cut has 57 or 58 facets

 

 

Princess

The princess cut diamond is square in shape and brilliant cut. These diamonds feature between 57 and 76 facets.